Registracija

Prijava

Učesnici treba da popune obrazac za prijavu najkasnije do 1. aprila 2018. godine. Prijavu  popunjavaju  svi  učesnici Konferencije.

Slanje izvoda radova

Mole se autori da izvode svojih radova pripreme prema obrascu koji se nalazi na  sajtu. Sve dostavljene izvode ocenjivaće Naučni odbor koji  zadržava  pravo  da  predloži  drugu  vrstu  prezentacije  od  one  koju  je predložio  autor  (broj  postera  je  ograničen!).  Obaveštenje  o  tome  biće  dato najkasnije do 23. maja 2018. Isti autor može saopštiti najviše dva rada.

Izvod(e) treba dostaviti do 21. maja 2018. Fajl imenovati: Prezime_Prva-reč-naslova.

Dimenzije postera biće date u Trećem  obaveštenju.

Kotizacija

Kotizacija iznosi  4.500  din,  osim  za  studente  doktorskih  studija  (3.800  din). Dobitnici stipendije Međunarodne unije za kristalografiju plaćaju umanjenu vrednost kotizacije u iznosu od 2.500 din. Zahtev  za  predračun  možete  podneti popunjavanjem formulara ispod.  Prilikom  uplate obavezno  kao  poziv  na  broj  upisati  broj  predračuna.  Kotizacija  se  ne  može uplatiti  na  samoj  Konferenciji. Krajnji  rok  za uplatu kotizacije je 30. maj 2018. godine.

Članarina

Ukoliko želite, možete se učlaniti u Srpsko kristalografsko društvo, prateći uputstva na linku ispod. Članarina za 2018. godinu iznosi 1.200 din. Prilikom uplate obavezno kao poziv na broj upisati broj predračuna. Članarina se ne može uplatiti na samoj Konferenciji.

Novi članovi se mole da se prijave na mejling listu Društva OVDE.