Registracija

Prijava

Učesnici treba da popune obrazac za prijavu najkasnije do 15. aprila 2020. godine. Prijavu  popunjavaju  svi  učesnici Konferencije.

Slanje izvoda radova

Sistem za slanje radova još nije otvoren.

Kotizacija

Kotizacija iznosi  4.500  din,  osim  za  studente  doktorskih  studija  (3.800  din).  Zahtev  za  predračun  možete  podneti popunjavanjem formulara ispod.  Prilikom  uplate obavezno  kao  poziv  na  broj  upisati  broj  predračuna.  Kotizacija  se  ne  može uplatiti  na  samoj  Konferenciji. Krajnji  rok  za uplatu kotizacije je 29. maj 2020. godine.

Članarina

Ukoliko želite, možete se učlaniti u Srpsko kristalografsko društvo, prateći uputstva na linku ispod. Članarina za 2020. godinu iznosi 1.200 din. Prilikom uplate obavezno kao poziv na broj upisati broj predračuna. Članarina se ne može uplatiti na samoj Konferenciji.

Novi članovi se mole da se prijave na mejling listu Društva OVDE.

Slanje izvoda radova

Mole se autori da izvode svojih radova pripreme prema obrascu koji se nalazi na  sajtu. Sve dostavljene izvode ocenjivaće Naučni odbor koji  zadržava  pravo  da  predloži  drugu  vrstu  prezentacije  od  one  koju  je predložio  autor  (broj  postera  je  ograničen na 30).  Obaveštenje  o  statusu izvoda radova i vrsti izlaganja biće  dato najkasnije do 20. maja 2019. Isti autor može saopštiti najviše dva rada.

Dimenzije postera ne treba da budu veće od 70x100 cm.

Izvod(e) treba dostaviti do 1. maja 2019. u elektronskom obliku putem sajta Društva. Fajl imenovati: Prezime_Prva-reč-naslova.