Registracija

Prijava

Učesnici treba da popune obrazac za prijavu najkasnije do 30. juna 2021. godine. Prijavu  popunjavaju  svi  učesnici Konferencije.

Slanje izvoda radova

Mole se autori da izvode svojih radova pripreme prema obrascu koji se nalazi na  sajtu. Sve dostavljene izvode ocenjivaće Naučni odbor koji  zadržava  pravo  da  predloži  drugu  vrstu  prezentacije  od  one  koju  je predložio  autor  (broj  postera  je  ograničen na 30).  Obaveštenje  o  statusu izvoda radova i vrsti izlaganja biće  dato najkasnije do 25. avgusta 2021. Isti autor može saopštiti najviše dva rada.

Dimenzije postera ne treba da budu veće od 70 × 100 cm.

Izvod(e) treba dostaviti do 15. avgusta 2021. u elektronskom obliku putem sajta Društva. Fajl imenovati: Prezime_Prva-reč-naslova.

Kotizacija

Kotizacija iznosi  4.500  din,  osim  za  studente  doktorskih  studija  (3.800  din).  Zahtev  za  predračun  možete  podneti popunjavanjem formulara ispod.   Kotizacija  se  ne  može uplatiti  na  samoj  Konferenciji. Krajnji  rok  za uplatu kotizacije je 30. avgust 2021. godine.

Članarina

Zahtev za primanje u SKD možete podneti popunjavanjem Pristupnice na linku ispod. Članarina za 2020. godinu iznosi 1.200 din. Članarina se ne može uplatiti na samoj Konferenciji.

Slanje izvoda radova

Sistem za slanje radova još nije otvoren.