Slanje izvoda

Popunite priloženi formular i priložite izvod rada pripremeljen prema obrascu. Izvodi radova će se štampati u Knjizi izvoda koja će učesnicima biti podeljena na Konferenciji. Fajl imenovati: Prezime_Prva-rec-naslova.

Izvode radova treba poslati najkasnije do 12. maja 2019. godine.

Slanje izvoda

  • Sa (*) su označena obavezna polja.
  • Podaci o autoru za korespodenciju

  • Podaci o izvodu rada

  • Naučni odbor Konferencije zadržava pravo da nakon pregledanje izvoda predloži drugu vrstu prezentacije od one koju je predložio autor (broj postera je ograničen!).
 

Anti-bot verifikacija