Članarina

Članarina SKD za 2022. godinu iznosi 1.200 din. Zahtev za predračun možete podneti pomoću formulara ispod. Prilikom uplate obavezno kao poziv na broj upisati broj predračuna. Članarina se ne može uplatiti na samoj Konferenciji.

Zahtev za predračun članarine

  • Molimo Vas da zahtev popunite ćiriličkim pismom. Na istom predračunu može biti više članarina, samo je bitno da su osobe iz iste institucije. Sa (*) su označena obavezna polja.
  • Podaci o članu (ili članovima)

  • Na priloženu e-mail adresu će Vam biti poslat predračun. Prilikom uplate obavezno kao POZIV NA BROJ uneti BROJ PREDRAČUNA.
 

Anti-bot verifikacija