Aktuelna konferencija

 

XXVIII Konferencija
Srpskog kristalografskog društva

14–15. jun 2023.

Čačak

Obaveštavamo vas da će se XXVIII Konferencija SKD održati 14–15. juna 2023. godine u Čačku, u hotelu „Beograd“ (https://www.hotel-beograd.rs/). Detalјnije informacije o slanju  izvoda radova, kao i o uslovima boravka i putovanja do mesta održavanja Konferencije biće uskoro date u drugom obaveštenju.

Jezik

Službeni jezik Konferencije je engleski.

Teme

Sve oblasti kristalografije.

Oblici rada

  • Predavanja po pozivu
  • Usmena saopštenja
  • Posteri

Nagrade

Na konferenciji će biti dodeljene nagrade za najbolje usmeno izlaganje i za najbolju postersku prezentaciju.

Društvene aktivnosti

Biće naknadno objavljeno

Materijal za konferenciju

Izvodi  radova  na  srpskom  i  engleskom  jeziku  biće  objavljeni  u  Zborniku radova koji će biti dostavljen učesnicima na početku Konferencije.

Foto galerija

IMG_9997.HEIC IMG_9991.HEIC IMG_9996.HEIC IMG_9998.HEIC IMG_9982.HEIC IMG_9972.HEIC IMG_9989.HEIC IMG_9983 IMG_0047.HEIC IMG_0086 IMG_0081 IMG_0087 IMG_0046.HEIC IMG_0076 IMG_0045.HEIC IMG_0041.HEIC IMG_0080 IMG_0044.HEIC IMG_0040.HEIC IMG_0029.HEIC IMG_0039.HEIC IMG_0035.HEIC IMG_0033.HEIC IMG_0034.HEIC IMG_0030.HEIC IMG_0015.HEIC IMG_0013.HEIC IMG_0027.HEIC IMG_0012.HEIC IMG_0011.HEIC IMG_0010.HEIC IMG_0006.HEIC IMG_0009.HEIC IMG_0007.HEIC IMG_0008.HEIC IMG_0005.HEIC IMG_0004.HEIC 14-13 14-12 14 14-9 14-11 14-10 12 14-6 14-7 14-5 14-8 10 11

Information about next Conference will be available at the beginning of 2020.

Najbolje postersko saopštenje

Nagradu za najbolje postersko saopštenje osvojila je Jelena Vukašinović (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu) sa radom: "Strukturna, mikrostrukturna i električna svojstva keramike BaSnO3 dopiranog antimonom".

Najbolje usmeno saopštenje

Nagradu za najbolje usmeno saopštenje osvojio je Vidak Raičević (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) sa radom: "Kristalne strukture dva nova konjugata ferocena sa steroidnim hormonima".

Galerija slika

Predavanja po pozivu i usmena izlaganja

Posterska sekcija

Izlet brodom do Golubačke tvrđave i svečana večera

Stipendije za mlade naučnike

Međunarodna  unija  za  kristalografiju  obezbedila je ograničen broj  stipendija  za učešće mladih naučnika na XXV konferenciji Srpskog kristalografskog društva. Stipendija obuhvata učešće u putnim troškovima i besplatan smeštaj u hotelu „Drina“ u Bajinoj Bašti u periodu od 20 do 23. juna 2018. godine. Više detalja o uslovima za dodelu stipendija možete naći OVDE.