Aktuelna konferencija

Information about next Conference will be available at the beginning of 2020.

XXVI Konferencija
Srpskog kristalografskog društva

27–28. jun 2019.

Srebrno jezero

Najbolje postersko saopštenje

Nagradu za najbolje postersko saopštenje osvojila je Jelena Vukašinović (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu) sa radom: "Strukturna, mikrostrukturna i električna svojstva keramike BaSnO3 dopiranog antimonom".

Najbolje usmeno saopštenje

Nagradu za najbolje usmeno saopštenje osvojio je Vidak Raičević (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) sa radom: "Kristalne strukture dva nova konjugata ferocena sa steroidnim hormonima".

Galerija slika

Predavanja po pozivu i usmena izlaganja

Posterska sekcija

Izlet brodom do Golubačke tvrđave i svečana večera

Jezik

Službeni jezik Konferencije je engleski.

Teme

Sve oblasti kristalografije.

Oblici rada

  • Predavanja po pozivu
  • Usmena saopštenja
  • Posteri

Materijal za konferenciju

Izvodi  radova  na  srpskom  i  engleskom  jeziku  biće  objavljeni  u  Zborniku radova koji će biti dostavljen učesnicima na početku Konferencije.

Stipendije za mlade naučnike

Međunarodna  unija  za  kristalografiju  obezbedila je ograničen broj  stipendija  za učešće mladih naučnika na XXV konferenciji Srpskog kristalografskog društva. Stipendija obuhvata učešće u putnim troškovima i besplatan smeštaj u hotelu „Drina“ u Bajinoj Bašti u periodu od 20 do 23. juna 2018. godine. Više detalja o uslovima za dodelu stipendija možete naći OVDE.

Obaveštavamo  vas  da  će  se  XXVI  Konferencija  SKD  održati  27–28.  juna  2019. godine  na  Srebrnom jezeru,  u  hotelu  „Danubia Park“  (https://www.srebrnojezero.com/hotel).