Aktuelna konferencija

XXVII Konferencija
Srpskog kristalografskog društva

16–17. septembar 2021.

Kragujevac

Obaveštavamo vas da će se XXVII Konferencija SKD održati 16–17. septembra 2021. godine u Kragujevcu, u hotelu „Kragujevac“. Detalјnije informacije o slanju izvoda radova, kao i o uslovima boravka i putovanja do mesta održavanja Konferencije biće date u Drugom obaveštenju.

Konferencija će se održati u kombinovanom formatu jer će učesnicima biti omogućeno da učestvuju uživo, ali i da prate Konferenciju i izlože svoje rezultate onlajn putem platforme Microsoft Teams.

Učesnicima koji imaju postersko izlaganje, a nisu u mogućnosti da uživo prisustvuju, biće omogućeno da se njihovi posteri izlože online putem platforme Microsoft Teams direktno na Konferenciji u trajanju od dva minuta. Učesnici treba da pošalju pdf verziju postera organizatorima na imejl adresu: skd@pmf.uns.ac.rs .

Foto galerija

IMG_9997.HEIC IMG_9991.HEIC IMG_9996.HEIC IMG_9998.HEIC IMG_9982.HEIC IMG_9972.HEIC IMG_9989.HEIC IMG_0047.HEIC IMG_9983 IMG_0086 IMG_0081 IMG_0087 IMG_0046.HEIC IMG_0076 IMG_0045.HEIC IMG_0041.HEIC IMG_0080 IMG_0044.HEIC IMG_0040.HEIC IMG_0029.HEIC IMG_0039.HEIC IMG_0035.HEIC IMG_0033.HEIC IMG_0034.HEIC IMG_0030.HEIC IMG_0015.HEIC IMG_0013.HEIC IMG_0027.HEIC IMG_0012.HEIC IMG_0011.HEIC IMG_0010.HEIC IMG_0006.HEIC IMG_0009.HEIC IMG_0007.HEIC IMG_0008.HEIC IMG_0005.HEIC IMG_0004.HEIC 14-13 14-12 14 14-9 14-11 14-10 12 14-6 14-7 14-5 14-8 10 11

Jezik

Službeni jezik Konferencije je engleski.

Teme

Sve oblasti kristalografije.

Oblici rada

  • Predavanja po pozivu
  • Usmena saopštenja
  • Posteri

Posteri

Svaki učesnik će imati na raspolaganju prostor za poster od maksimum 70 x 100 cm. Posteri će biti izloženi 16. septembra od 10 do 19 h.

Nagrade

Na konferenciji će biti dodeljene nagrade za najbolje usmeno izlaganje i za najbolju postersku prezentaciju.

Društvene aktivnosti

U četvrtak, 16. septembra u periodu od 13:15 h do 17 h biće organizovana pešačka tura „Upoznajte Kragujevac” u pratnji lokalnog vodiča. Istog dana sa početkom u 20 h biće organizovana svečana večera u restoranu „Panorama“ na vrhu hotela Kragujevac.

Materijal za konferenciju

Izvodi  radova  na  srpskom  i  engleskom  jeziku  biće  objavljeni  u  Zborniku radova koji će biti dostavljen učesnicima na početku Konferencije.

Obaveštavamo vas da se XXVII Konferencija SKD, koja je trebalo da se održi 4–5. juna 2020. godine u Kniću, u hotelu „Ravni Gaj“, ODLAŽE  zbog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled pandemije koronavirusa. U skladu sa daljim razvojem situacije, SKD će razmotriti novi termin održavanja konferencije, ili eventualno otkazivanje konferencije za 2020. godinu, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni putem mejling liste i informacija na ovom sajtu.

Information about next Conference will be available at the beginning of 2020.

Najbolje postersko saopštenje

Nagradu za najbolje postersko saopštenje osvojila je Jelena Vukašinović (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu) sa radom: "Strukturna, mikrostrukturna i električna svojstva keramike BaSnO3 dopiranog antimonom".

Najbolje usmeno saopštenje

Nagradu za najbolje usmeno saopštenje osvojio je Vidak Raičević (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) sa radom: "Kristalne strukture dva nova konjugata ferocena sa steroidnim hormonima".

Galerija slika

Predavanja po pozivu i usmena izlaganja

Posterska sekcija

Izlet brodom do Golubačke tvrđave i svečana večera

Stipendije za mlade naučnike

Međunarodna  unija  za  kristalografiju  obezbedila je ograničen broj  stipendija  za učešće mladih naučnika na XXV konferenciji Srpskog kristalografskog društva. Stipendija obuhvata učešće u putnim troškovima i besplatan smeštaj u hotelu „Drina“ u Bajinoj Bašti u periodu od 20 do 23. juna 2018. godine. Više detalja o uslovima za dodelu stipendija možete naći OVDE.