Aktuelna konferencija

XXVII Konferencija
Srpskog kristalografskog društva

16–17. septembar 2021.

Kragujevac

Obaveštavamo vas da će se XXVII Konferencija SKD održati 16–17. septembra 2021. godine u Kragujevcu, u hotelu „Kragujevac“. Detalјnije informacije o slanju izvoda radova, kao i o uslovima boravka i putovanja do mesta održavanja Konferencije biće date u Drugom obaveštenju.

Konferencija će se održati u kombinovanom formatu, jer će učesnicima biti omogućeno da učestvuju uživo, ali i da prate Konferenciju i izlože svoje rezultate onlajn putem "Microsoft Teams" platforme.

Jezik

Službeni jezik Konferencije je engleski.

Teme

Sve oblasti kristalografije.

Oblici rada

  • Predavanja po pozivu
  • Usmena saopštenja
  • Posteri

Materijal za konferenciju

Izvodi  radova  na  srpskom  i  engleskom  jeziku  biće  objavljeni  u  Zborniku radova koji će biti dostavljen učesnicima na početku Konferencije.

Obaveštavamo vas da se XXVII Konferencija SKD, koja je trebalo da se održi 4–5. juna 2020. godine u Kniću, u hotelu „Ravni Gaj“, ODLAŽE  zbog uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled pandemije koronavirusa. U skladu sa daljim razvojem situacije, SKD će razmotriti novi termin održavanja konferencije, ili eventualno otkazivanje konferencije za 2020. godinu, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni putem mejling liste i informacija na ovom sajtu.

Information about next Conference will be available at the beginning of 2020.

Najbolje postersko saopštenje

Nagradu za najbolje postersko saopštenje osvojila je Jelena Vukašinović (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu) sa radom: "Strukturna, mikrostrukturna i električna svojstva keramike BaSnO3 dopiranog antimonom".

Najbolje usmeno saopštenje

Nagradu za najbolje usmeno saopštenje osvojio je Vidak Raičević (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) sa radom: "Kristalne strukture dva nova konjugata ferocena sa steroidnim hormonima".

Galerija slika

Predavanja po pozivu i usmena izlaganja

Posterska sekcija

Izlet brodom do Golubačke tvrđave i svečana večera

Stipendije za mlade naučnike

Međunarodna  unija  za  kristalografiju  obezbedila je ograničen broj  stipendija  za učešće mladih naučnika na XXV konferenciji Srpskog kristalografskog društva. Stipendija obuhvata učešće u putnim troškovima i besplatan smeštaj u hotelu „Drina“ u Bajinoj Bašti u periodu od 20 do 23. juna 2018. godine. Više detalja o uslovima za dodelu stipendija možete naći OVDE.