Rokovi

  • Prijava učešća — 1. april 2023.
  • Slanje izvoda — 10. maj 2023.
  • Predračun za proširenu kotizaciju za učesnike Konferencije: 12. maj 2023.
  • Predračun za proširenu kotizaciju (boravka) za prateće osobe: 12. maj 2023.
  • Uplata kotizacije — 30. maj 2023.
  • Uplata proširene kotizacije (za učesnike i prateće osobe): 30. maj 2023.

Organizatori | Program | Registracija | Smeštaj | Rokovi | Dodatne informacije