Hemijski fakultet u Beogradu — Grupa za neorgansku hemiju

Članovi

KA

Dr Katarina Anđelković

Redovni profesor
kka@chem.bg.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Bioneorganska hemija
 • Rendgenska strukturna analiza
 • Hemija materijala
TamaraTodorovic

Dr Tamara Todorović

Docent
tamarat@chem.bg.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Bioneorganska hemija
 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
BC

Dr Božidar Čobeljić

Asistent
bozidar@chem.bg.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Neorganska hemija
 • Rendgenska strukturna analiza
MM

Dr Milica Milenković

Asistent
mrm@chem.bg.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Bioneorganska hemija