Добродошли на интернет презентацију
Српског кристалографског друштва

Историјат

Наставак делатности бившег Југословенског центра за кристалографију на територији Републике Србије организован је кроз рад Српског кристалографског друштва (СКД). Оснивачка скупштина СКД одржана је 7. маја 1992. године у Свечаној сали Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. За првог председника СКД изабран је Бела Рибар, за потпредседника Илија Крстановић, а за секретара Љиљана Карановић. За чланове председништва изабрани су Богдан Прелесник, Слободанка Станковић, Светислав Јањић и Добрица Стојановић. Прва Конференција СКД одржана је 1992. године у Београду. Следеће године СКД је примљено у Интернационалну унију за кристалографију (IUCr) на 16. Конгресу IUCr у Пекингу у Кини. Између II и III Конференције, СКД je постало и члан Европске кристалографске асоцијације (ECA).

Данас, у оквиру СКД, делује неколико група кристалографа на универзитетима (Београд, Нови Сад, Крагујевац) и у неколико независних кристалографских лабораторија Института за нуклеарне науке „Винча“. Кристалографске истраживачке групе развиле су се осим уз минералогију, и уз хемију, физику и науку о материјалима.

>>Детаљније можете прочитати овде