Dobrodošli na internet prezentaciju Srpskog kristalografskog društva

Istorijat

Nastavak delatnosti bivšeg Jugoslovenskog centra za kristalografiju na teritoriji Republike Srbije organizovan je kroz rad Srpskog kristalografskog društva (SKD). Osnivačka skupština SKD održana je 7. maja 1992. godine u Svečanoj sali Rudarsko-geološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu. Za prvog predsednika SKD izabran je Bela Ribar, za potpredsednika Ilija Krstanović, a za sekretara Ljiljana Karanović. Za članove predsedništva izabrani su Bogdan Prelesnik, Slobodanka Stanković, Svetislav Janjić i Dobrica Stojanović. Prva Konferencija SKD održana je 1992. godine u Beogradu. Sledeće godine SKD je primljeno u Internacionalnu uniju za kristalografiju (IUCr) na 16. Kongresu IUCr u Pekingu u Kini. Između II i III Konferencije, SKD je postao član i Evropske kristalografske asocijacije (ECA).

Danas, u okviru SKD, deluje nekoliko grupa kristalografa na univerzitetima (Beograd, Novi Sad, Kragujevac) i u nekoliko nezavisnih kristalografskih laboratorija Instituta za nuklearne nauke „Vinča“. Kristalografske istraživačke grupe razvile su se osim uz mineralogiju, i uz hemiju, fiziku i nauku o materijalima.

>>Detaljnije možete pročitati ovde