Program

Lista pozvanih predavača

Dr Bilјana Kriger
Institut za mineralogiju i petrografiju,
Univerzitet u Insbruku,
Austrija

Dr Janez Zavašnik
Institut Jožef Stefan,
Ljublјana,
Slovenija

Dr Zvonko Jagličić
Fakultet za građevinu i geodeziju i Institut za matematiku, fiziku i mehaniku,
Univerzitet u Ljublјani,
Slovenija

Dr Igor Đerđ
Fakultet Josipa Jurja Štrosmajera,
Univerzitet u Osijeku,
Hrvatska

Dr Lidija Radovanović
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerzitet u Beogradu,
Srbija