Програм

Програм конференције

Пленарни предавачи

Др Крис Ховс

Др Крис Ховс (Chris Hawes) је предавач на предмету Неорганска хемија на Универзитету Кил, Уједињено Краљевство. Бави се истраживањем у области структурне координационе хемије са фокусом на синтезу функционалних лиганада у метал-органским мрежама (енг. Metal Organic Framework, скраћено MOF) и дискретним супрамолекуларним врстама, за примену у раздвајању гасова и флуоресцентним сензорима. Такође, обавља функције у уредничком одбору CrystEngComm и Journal of Coordination Chemistry.

Проф. др Фолкер Каленберг

Др Фолкер Каленберг (Volker Kahlenberg) је професор на предмету Техничка минералогија и кристалографија на Универзитету у Инзбруку, Аустрија. Његова истраживања су усмерена на примењене и структурне аспекте високо-температурних неорганских материјала, укључујући in-situ дифракционе студије, фазне прелазе, полиморфизам/политипизам и модулисане структуре. Од 2017. до 2023. године био је члан Комисије за неорганске и минералне структуре Интернационалне уније за кристалографију.

Проф. др Франц Пердих

Др Франц Пердих (Franc Perdih) је редовни професор на Факултету за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани, Словенија. Његов фокус истраживања обухвата комплексна једињења ванадијума и цинка са потенцијалним антидијабетесним дејством. Поред тога, његове истраживачке активности су усмерене и на супрамолекуларну хемију и кристалну архитектуру органских и координационих jeдињења, са фокусом на утицај слабих нековалентних интеракција. Главни је уредник часописа Acta Chimica Slovenica и члан уредничких одбора часописа Bioinorganic Chemistry and Applications, Symmetry, Journal of Chemistry и Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.

Др Тибор Тот-Катона

Др Тибор Тот-Катона (Tibor Tóth-Katona) је научни саветник на Институту за физику чврстог стања и оптике, Вигнер истраживачки центар за физику, Будимпешта, Мађарска. Његово истраживање обухвата изучавање термотропних течних кристала у неравнотежном стању (као што су фазни прелази првог реда, вискозни прстени, електро-хидродинамичка конвекција), еластомера и полилмера течних кристала, интерфејса течних кристала-полимера, суспензија течних кристала (феронематици) и фотохромних течних кристала. Члан је уредничког одбора часописа Polymers и Frontiers in Soft Matter

Доц. др Матиц Лозиншек

Др Матиц Лозиншек (Matic Lozinšek) је доцент на Институту Јожеф Штефан у Љубљани, Словенија, и суоснивач Лабораторије за хемију екстремних услова. Његова истраживања обухватају синтетску неорганску хемију флуора, једињења племенитих гасова, рендгенску кристалографију, експерименте под високим притиском у ћелијама са дијамантским пресама, и флуорисане материјале за складиштење енергије. Руководилац је пројекта који финансира Европски истраживачки савет.

Др Ирина Коновалова

Др Ирина Коновалова је виши научни сарадник Института за монокристале у Харкову, Украјина. Носилац је Марија Склодовска-Кири стипендије на Хајнрих Хајне Универзитету у Диселдорфу, Немачка. Њена главна истраживачка интересовања су слабе интермолекулске интеракције укључујући некласичне водоничне везе, интеракције које укључују σ-рупе, стекинг интеракције, као и интеракције анјона са π-системима. Уопштено, истражује супрамолекуларну архитектуру и полиморфизам органских једињења. Др Коновалова комбинује експерименталне податке дифракције рендгенских зрака и квантно-хемијске прорачуне како би се добило систематско фундаментално знање о карактеристикама различитих типова међумолекулских интеракција и предвидело супрамолекуларна архитектура кристала.

Позвани пленарни предавачи

Dr Chris Hawes,
Keele University, School of Chemical and Physical Sciences,
Keele, United Kingdom

Dr Volker Kahlenberg,
University of Innsbruck, Institute of Mineralogy and Petrography,
Innsbruck, Austria

Dr Franc Perdih,
University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology,
Ljubljana, Slovenia

Dr Tibor Toth Katona,
Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,
Budapest, Hungary

Posteri

Svaki učesnik će imati na raspolaganju prostor za poster od maksimum 70 cm × 100 cm. Posteri će biti izloženi od 14. juna (13:00 h) do 15. juna (18:00 h).

Nagrade

Na Konferenciji će biti dodeljene nagrade za najbolje usmeno izlaganje i za najbolju postersku prezentaciju.

Društvene aktivnosti

U sredu, 14. juna u popodnevnim satima biće organizovan izlet autobusom do manastira Blagoveštenje i pešačka tura (oko 1 h) do vrha Kablara.

Svečana večera će biti organizovana u četvrtak 15. juna u restoranu „Car Lazar” u Čačku. Cena izleta i svečane večere je uračunata u regularnu kotizaciju, kao i proširenu kotizaciju.

Програм конференције

Otvaranje XXVIII Konferencije je predviđeno za sredu 14. jun u 9:00 h. Detaljan program Konferencije možete preuzeti ispod.

Plenarna predavanja

Dr Goran Kaluđerović,
Univerzitet primenjenih nauka u Merzeburgu,
Nemačka

Dr Clara S. B. Gomes,
Institut za hemiju FCT-Nova Univerzitet u Lisabonu,
Portugal

Dr Nenad Filipović
Katedra za hemiju i biohemiju,
Polјoprivredni fakultet,
Univerzitet u Beogradu,
Srbija