Program

Pozvani plenarni predavači

Dr Horst Borman,
Maks Plank Institut za hemijsku fiziku čvrstog stanja,
Nemačka

Dr Matija Zlatar,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu,
Srbija

Dr Zvonko Jagličić,
Fakultet za građevinu i geodeziju i Institut za matematiku, fiziku i mehaniku,
Univerzitet u Ljublјani,
Slovenija

Dr Mirjana Radanović,
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija

Dr Igor Đerđ,
Fakultet Josipa Jurja Štrosmajera,
Univerzitet u Osijeku,
Hrvatska

 

Program konferencije

Otvaranje XXVIII Konferencije je predviđeno za sredu 14. jun u 9:00 h. Detaljan program Konferencije možete preuzeti ispod.

Posteri

Svaki učesnik će imati na raspolaganju prostor za poster od maksimum 70 cm × 100 cm. Posteri će biti izloženi od 14. juna (13:00 h) do 15. juna (18:00 h).

Nagrade

Na Konferenciji će biti dodeljene nagrade za najbolje usmeno izlaganje i za najbolju postersku prezentaciju.

Društvene aktivnosti

U sredu, 14. juna u popodnevnim satima biće organizovan izlet autobusom do manastira Blagoveštenje i pešačka tura (oko 1 h) do vrha Kablara.

Svečana večera će biti organizovana u četvrtak 15. juna u restoranu „Car Lazar” u Čačku. Cena izleta i svečane večere je uračunata u regularnu kotizaciju, kao i proširenu kotizaciju.

Preliminarni program

I Obavestenje

Preuzmite Program konferencije


Program konferencije

Detaljan program Konferencije biće objavljen kasnije.

Plenarna predavanja

Dr Goran Kaluđerović,
Univerzitet primenjenih nauka u Merzeburgu,
Nemačka

Dr Clara S. B. Gomes,
Institut za hemiju FCT-Nova Univerzitet u Lisabonu,
Portugal

Dr Nenad Filipović
Katedra za hemiju i biohemiju,
Polјoprivredni fakultet,
Univerzitet u Beogradu,
Srbija