Organizatori

SRPSKO KRISTALOGRAFSKO DRUŠTVO

HEMIJSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU

Pokrovitelji

MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA REPUBLIKE SRBIJE

Organizacioni оdbor

dr Katarina Anđelković, Hemijski fakultet, Beograd
dr Tamara Todorović, Hemijski fakultet, Beograd
dr Božidar Čobelјić, Hemijski fakultet, Beograd
dr Predrag Ristić, Hemijski fakultet, Beograd
dr Mima Jevtović, Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd
dr Nevena Stevanović, Hemijski fakultet, Beograd
dr Dragana Mitić, Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd
Jovana Araškov, Hemijski fakultet, Beograd
Sanja Kokanov, Hemijski fakultet, Beograd
Andrej Milivojac, Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd

 

Naučni odbor

dr Ljilјana Karanović, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
dr Katarina Anđelković,Hemijski fakultet, Beograd
dr Olivera Klisurić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
dr Jelena Rogan, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
dr Goran Bogdanović, Institut za nuklearne nauke „VINČA”, Beograd
dr Mirjana Milić, Institut za nuklearne nauke „VINČA”, Beograd
dr Aleksandar Kremenović, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
dr Andrijana Žekić, Fizički fakultet, Beograd
dr Marko Rodić, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
dr Dušan Velјković, Hemijski fakultet, Beograd
dr Verica Jevtić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
dr Aleksandra Dapčević, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
dr Nataša Jović-Orsini, Institut za nuklearne nauke „VINČA”, Beograd
dr Sabina Kovač, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
dr Božidar Čobelјić, Hemijski fakultet, Beograd
dr Maja Đukić Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
dr Dušanka Radanović, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
dr Predrag Dabić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
dr Tamara Todorović, Hemijski fakultet, Beograd