Organizatori

SRPSKO KRISTALOGRAFSKO DRUŠTVO

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU

Pokrovitelji

MINISTARSTVO PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

Organizacioni оdbor

dr Aleksandar Kremenović, RGF Beograd
dr Predrag Vulić, RGF Beograd
dr Sabina Kovač, RGF Beograd
mast. geol. Predrag Dabić, RGF Beograd
dr Jelena Rogan, TMF Beograd
dr Aleksandra Dapčević, TMF Beograd
dr Lidija Radovanović, IC TMF Beograd
Bojana Simović, dipl. inž., IMSI Beograd

Naučni odbor

dr Ljilјana Karanović, RGF Beograd
dr Olivera Klisurić, PMF Novi Sad
dr Marko Rodić, PMF Novi Sad
dr Srećko Trifunović, PMF Kragujevac
dr Jelena Rogan, TMF Beograd
dr Goran Bogdanović, INN „VINČA”
dr Nataša Jović-Orsini, INN „VINČA”
dr Snežana Zarić, HF Beograd
dr Katarina Anđelković, HF Beograd
dr Bratislav Antić, INN „VINČA”
dr Mirjana Milić, INN „VINČA”
dr Aleksandra Dapčević, TMF Beograd
dr Predrag Vulić, RGF Beograd
dr Tamara Todorović, HF Beograd
dr Slađana Novaković, INN „VINČA”
dr Sabina Kovač, RGF Beograd
dr Aleksandar Kremenović, RGF Beograd