Organizatori

SRPSKO KRISTALOGRAFSKO DRUŠTVO

INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
UNIVERZITET U BEOGRADU

Pokrovitelji

MINISTARSTVO PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

MEĐUNARODNA UNIJA ZA KRISTALOGRAFIJU

Organizacioni оdbor

dr Slađana Novaković, INN "Vinča"
dr Zoran Tomić, INN "Vinča"
dr Goran Bogdanović, INN "Vinča"
dr Mirjana Milić, INN "Vinča"
dr Nataša Jović-Orsini, INN "Vinča"
dr Marko Rodić, PMF Novi Sad
dr Violeta Nikolić, INN "Vinča"

Naučni odbor

dr Ljiljana Karanović, RGF Beograd
dr Olivera Klisurić, PMF Novi Sad
dr Srećko Trifunović, PMF Kragujevac
dr Jelena Rogan, TMF Beograd
dr Goran Bogdanović, INN "VINČA"
dr Aleksandar Kremenović, RGF Beograd
dr Nataša Jović-Orsini, INN "VINČA"
dr Snežana Zarić, HF Beograd
dr Katarina Anđelković, HF Beograd
dr Srđan Rakić, PMF Novi Sad
dr Marin Tadić, INN "VINČA"
dr Aleksandra Dapčević, TMF Beograd
dr Predrag Vulić, RGF Beograd
dr Tamara Todorović,  HF  Beograd 


Organizatori | Program | Registracija | Stipendije | Smeštaj | Rokovi | Dodatne informacije