Организатори

СРПСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУШТВО

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

Покровитељи

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Организациони одбор

др Марко Родић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Оливера Клисурић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Мирјана Радановић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Видак Раичевић, Медицински факултет, Нови Сад
мср Никола Радновић, Природно-математички факултет, Нови Сад
мср Милица Богдановић, Природно-математички факултет, Нови Сад
мср Маријана Костић, Природно-математички факултет, Нови Сад

Научни одбор

др Љиљана Карановић, Рударско-геолошки факултет, Београд
др Андријана Жекић, Физички факултет, Београд
др Верица Јевтић, Природно-математички факултет, Крагујевац
др Оливера Клисурић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Александар Кременовић, Рударско-геолошки факултет, Београд
др Срђан Ракић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Јелена Роган, Технолошко-металуршки факултет, Београд
др Тамара Тодоровић, Хемијски факултет, Београд
др Горан Богдановић, Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА”, Београд
др Душан Вељковић, Хемијски факултет, Београд
др Александра Дапчевић, Технолошко-металуршки факултет, Београд
др Мирјана Радановић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Марко Родић, Природно-математички факултет, Нови Сад
др Божидар Чобељић, Хемијски факултет, Београд
др Наташа Јовић-Орсини, Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА”, Београд
др Мирјана Милић, Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА”, Београд
др Маја Ђукић, Природно-математички факултет, Крагујевац
др Сабина Ковач, Рударско-геолошки факултет, Београд
др Лидија Радовановић, Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета, Београд