Kotizacija

Svi učesnici Konferencije moraju uplatiti kotizaciju. Svaki učesnik Konferencije plaća jednu kotizaciju, bez obzira na broj radova koje prezentuje.

Popunite formular sa svim obaveznim poljima. Nakon prijave će Vam na priloženu e-mail adresu stići predračun. Prilikom uplate obavezno kao poziv na broj upisati broj predračuna. Za dodatne informacije se možete obratiti na e-mail: skd@pmf.uns.ac.rs.

Nakon plaćanja, račun će Vam biti uručen na Konferenciji.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 29. maj 2020.

Zahtev za predračun kotizacije

  • Molimo Vas da zahtev popunite ćiriličkim pismom.
    Na istom predračunu može biti više kotizacija, samo je bitno da su osobe iz iste institucije.
    Sa (*) su označena obavezna polja.
  • Podaci o učesniku (ili učesnicima)

  • Na priloženu e-mail adresu će Vam biti poslat predračun. Prilikom uplate obavezno kao POZIV NA BROJ uneti BROJ PREDRAČUNA.
 

Anti-bot verifikacija