Предрачун котизације

Котизација износи 6 500 дин, а за студенте докторских студија 5 500 дин. Сви учесници Конференције морају уплатити котизацију. Сваки учесник Конференције плаћа једну котизацију, без обзира на број радова које презентује. Котизација укључује:

  • Присуство свим предавањима и саопштењима;
  • Конференцијски материјал;
  • Коктел добродошлице;
  • Кафе паузе;
  • Свечану вечеру;
  • Излет.

Попуните формулар са свим обавезним пољима. Након пријаве ће Вам на приложену имејл адресу стићи предрачун. Приликом уплате обавезно као позив на број уписати број предрачуна. Уколико рачун плаћа физичко лице, након плаћања, рачун ће Вам бити уручен електронски на приложену мејл адресу. Уколико плаћање врши правно лице, рачун ће бити генерисан кроз Систем електронских фактура. За додатне информације се можете обратити на имејл: serb.cryst.soc@gmail.com.

Крајњи рок за уплату котизације је 30. мај 2024.