Smeštaj

Obaveštavamo vas da će se XXVII Konferencija SKD održati 4–5. juna 2020. godine u Kniću, u hotelu „Ravni Gaj“.