Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Grupa za hemijsku kristalografiju

Članovi

GoranBogdanovic

Dr Goran Bogdanović

Naučni savetnik
goran@vin.bg.ac.rs

  • Hemijska kristalografija

  • Strukturna hemija

Dr Zoran Tomić

Naučni savetnik
zoran@vin.bg.ac.rs

  • Rendgenska strukturna analiza monokristala

  • Proučavanje nekovalentnih interakcija i njihove uloge u formiranju kristalne rešetke

  • Veza između strukturnih i fizičko-hemijskih svojstava molekula

S.Novakovic_photo

Dr Slađana Novaković

Viši naučni saradnik
snovak@vin.bg.ac.rs

  • Rendgenska strukturna analiza monokristala

  • Analiza raspodele gustine naelektrisanja

BojanaFrancuski

Mr Bojana Francuski

Istraživač-saradnik
bodraskovic@vin.bg.ac.rs

  • Rendgenska strukturna analiza monokristala

  • Ispitivanje gustine naelektrisanja i elektrostatičkih osobina malih molekula

  • Koordinaciona hemija

Oprema

Orpema_photo_1 Orpema_photo_2

Enraf—Nonius CAD4 difraktometar za monokristale sa tačkastim detektorom

Istorijat

Ubrzo po osnivanju Instituta „Vinča”, započela je 50-tih godina prošlog veka, primena rendgeno-strukturne analize u proučavanju strukture materijala. Ispitivanja monokristala tada su vršena filmskom tehnikom,  a nešto kasnije je nabavljen i difraktometar za prah. Za taj period je značajna i relativno rana dostupnost računarske opreme, i pratećih programa za obradu i analizu eksperimentalnih podataka. Veliki doprinos razvoju rendgeno-strukturnih istraživanja u Institutu „Vinča”, a posebno u oblasti ispitivanja monokristala, dali su Rajna Herak i Bogdan Prelesnik. Pored značajnog istraživačkog rada u oblasti kristalografije i strukturne hemije, dali su veliki doprinos edukaciji mlađih istraživača, i svojim zalaganjima omogućili nabavku opreme za određivanje strukture monokristala. Krajem 80-tih godina prošlog veka Laboratorija za fiziku čvrstog stanja, Instituta „Vinča“, je opremljena automatskim četvorokružnim difraktometrom što je imalo veliki značaj za dalji razvoj i primenu rendgeno-strukturnih istraživanja u Srbiji. Nabavka ovog uređaja i pratećih programa omogućila je većem broju istraživača da koriste tada najsavremenije metode za određivanje kristalnih struktura.

Istraživačke aktivnosti u oblasti rendgeno-strukturne analize monokristala, u Institutu „Vinča”, danas su usmerene ka ispitivanju međumolekulskih interakcija i činioca koji utiču na agregaciju molekula u čvrstom stanju. Pored određivanja kristalnih struktura ova istraživanja uključuju i primenu različitih statističkih  i računarskih metoda radi određivanja korelacija između strukturnih parametara. Poseban značaj u ovim istraživanjima imaju eksperimenti visoke rezolucije, na niskim temperaturama, koji se sprovode u saradnji sa više inostranih laboratorija.