Prijava

Svaki učesnik Konferencije popunjava jednu prijavu, bez obzira na broj radova koje prezentuje.

Krajnji rok za prijavu je 15. april 2020.

Obrazac prijave

  • Sa (*) su označena obavezna polja.
  • Podaci o učesniku

 

Anti-bot verifikacija