Prijava

Svaki učesnik Konferencije popunjava jednu prijavu, bez obzira na broj radova koje prezentuje.

Krajnji rok za prijavu je 1. april 2023.