Пријава

Сваки учесник Конференције попуњава једну пријаву, без обзира на број радова које презентује.

Крајњи рок за пријаву је 1. април 2024.