Nagrada „Dr Dubravko Rodić“

Javni poziv za predlaganje kandidata za nagradu „Dr Dubravko Rodić“ za 2023. godinu

U Skladu sa Statutom Srpskog kristalografskog društva i Pravilnikom o dodeli nagrade „Dr Dubravko Rodić“, Predsedništvo Srpskog kristalografskog društva dana 6. aprila 2023. raspisuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodelu nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2023. godinu.

Nagrada se dodeljuje prevashodno mladim istraživačima za izuzetne rezultate u kristalografiji. Za Nagradu mogu konkurisati istraživači iz Srbije koji se bave kristalografijom, kao i naučnici srpskog porekla iz sveta.

Predlog mora biti u pisanom obliku i sadrži:

 1. Biografske i bibliografske podatke Kandidata koji se predlaže za nagradu;
 2. Naznačenje naučnog opusa Kandidata iz oblasti kristalografije;
 3. Obrazloženje predloga;
 4. Ostale podatke i činjenice od značaja za donošenje odluke.

Obrazloženi predlog za Nagradu sa prilogom naučnih radova kandidata iz oblasti kristalografije, dostavlja se elektronskom poštom dr Bratislavu Antiću (bantic@vin.bg.ac.rs). Nagrada se sastoji se od diplome i novčanog dela. Konkurs je otvoren do 6. maja 2023. godine.

Prof. dr Tamara Todorović
Predsednica Srpskog kristalografskog društva

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu

Dobitnik nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu je Dr Dušan Veljković, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIV Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 22–24. juna 2017. u Vršcu.

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu

Dobitnica nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu je Dr Tamara Todorović, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIII Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 9–11. juna 2016. na Andrevlju.

O Nagradi

Srpsko kristalografsko društvo svake godine, počevši od 2008., dodeljuje nagradu mladim istraživačima za postignut uspeh u oblasti kristalografije u Srbiji, koja nosi ime po prerano preminulom kristalografu Dubravku Rodiću. Dosadašnji dobitnici nagrade su:

 1. Slađana Novaković, 2008.
 2. Emil Božin, 2009.
 3. Tamara Đorđević, 2010.
 4. Olivera Klisurić, 2011.
 5. Predrag Vulić, 2012.
 6. Jelena Rogan 2013.
 7. Marko Rodić, 2014.
 8. Tamara Todorović, 2016.
 9. Dušan Veljković, 2017.