Награда „Др Дубравко Родић“

Јавни позив за предлагање кандидата за доделу награде „Др Дубравко Родић“ за 2024. годину

 

У Складу са Статутом Српског кристалографског друштва и Правилником о додели награде
„Др Дубравко Родић“, Председништво Српског кристалографског друштва дана 11. марта 2024. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за предлагање кандидата за доделу награде „Др Дубравко Родић“ за 2024. годину.

Награда се додељује превасходно младим истраживачима за изузетне резултате у кристалографији. За Награду могу конкурисати истраживачи из Србије који се баве кристалографијом, као и научници српског порекла из света.

Предлог мора бити у писаном облику, а потребно је да садржи:

1. Биографске и библиографске податке Кандидата који се предлаже за награду;
2. Назначење научног опуса Кандидата из области кристалографије;
3. Образложење предлога;
4. Остале податке и чињенице од значаја за доношење одлуке.

Образложени предлог за Награду са прилогом научних радова Кандидата из области кристалографије, доставља се електронском поштом др Братиславу Антићу (bantic@vin.bg.ac.rs). Награда се састоји се од дипломе и новчаног дела. Конкурс је отворен до 11. априла 2024. године.

Проф. др Тамара Тодоровић
Председник Српског кристалографског друштвa

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu

Dobitnik nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu je Dr Dušan Veljković, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIV Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 22–24. juna 2017. u Vršcu.

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu

Dobitnica nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu je Dr Tamara Todorović, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIII Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 9–11. juna 2016. na Andrevlju.

O Nagradi

Srpsko kristalografsko društvo svake godine, počevši od 2008., dodeljuje nagradu mladim istraživačima za postignut uspeh u oblasti kristalografije u Srbiji, koja nosi ime po prerano preminulom kristalografu Dubravku Rodiću. Dosadašnji dobitnici nagrade su:

  1. Slađana Novaković, 2008.
  2. Emil Božin, 2009.
  3. Tamara Đorđević, 2010.
  4. Olivera Klisurić, 2011.
  5. Predrag Vulić, 2012.
  6. Jelena Rogan 2013.
  7. Marko Rodić, 2014.
  8. Tamara Todorović, 2016.
  9. Dušan Veljković, 2017.