Nagrada „Dr Dubravko Rodić“

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu

Dobitnik nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2017. godinu je Dr Dušan Veljković, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIV Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 22–24. juna 2017. u Vršcu.

Uručena nagrada „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu

Dobitnica nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2016. godinu je Dr Tamara Todorović, docent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Nagrada je uručena na XXIII Konferenciji Srpskog kristalografskog društva, održanoj 9–11. juna 2016. na Andrevlju.

O Nagradi

Srpsko kristalografsko društvo svake godine, počevši od 2008., dodeljuje nagradu mladim istraživačima za postignut uspeh u oblasti kristalografije u Srbiji, koja nosi ime po prerano preminulom kristalografu Dubravku Rodiću. Dosadašnji dobitnici nagrade su:

  1. Slađana Novaković, 2008.
  2. Emil Božin, 2009.
  3. Tamara Đorđević, 2010.
  4. Olivera Klisurić, 2011.
  5. Predrag Vulić, 2012.
  6. Jelena Rogan 2013.
  7. Marko Rodić, 2014.
  8. Tamara Todorović, 2016
  9. Dušan Veljković, 2017