Kontakt

SRPSKO KRISTALOGRAFSKO DRUŠTVO

Đušina 7, 11000 Beograd
Tel/faks +381-11-2635217
Matični broj: 06003184
Šifra delatnosti: 9499
PIB: 100216422
Račun br: 205-8431-15
E-mail: skd@pmf.uns.ac.rs

Predsednik:

Prof. dr Olivera Klisurić,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
E-mail: oliviac@uns.ac.rs

Potpredsednik:

Dr Slađana Novaković,
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu,
Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Beograd
E-mail: snovak@vin.bg.ac.rs

Sekretar:

Doc. dr Predrag Vulić,
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Đušina 7, 11000 Beograd,
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Web urednik:

Doc. dr Marko Rodić,
E-mail: marko.rodic@dh.uns.ac.rs

Upišite se na našu mejling listu