Kontakt

SRPSKO KRISTALOGRAFSKO DRUŠTVO

Đušina 7, 11000 Beograd
Tel/faks +381-11-2635217
Matični broj: 06003184
Šifra delatnosti: 9499
PIB: 100216422
Račun br: 205-8431-15
E-mail: skd@pmf.uns.ac.rs

Predsednik:

Prof. dr Tamara Todorović,
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 12–16, 11000 Beograd
E-mail: tamarat@chem.bg.ac.rs

Potpredsednik:

Doc. dr Dušan Veljković,
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 12–16, 11000 Beograd
E-mail: vdusan@chem.bg.ac.rs

Sekretar:

Doc. dr Marko Rodić,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad,
E-mail: marko.rodic@dh.uns.ac.rs

Web urednik:

Doc. dr Marko Rodić,
E-mail: marko.rodic@dh.uns.ac.rs