Javni poziv za predlaganje kandidata za nagradu „Dr Dubravko Rodić“ za 2023. godinu

By | април 6, 2023

U Skladu sa Statutom Srpskog kristalografskog društva i Pravilnikom o dodeli nagrade „Dr Dubravko Rodić“, Predsedništvo Srpskog kristalografskog društva dana 6. aprila 2023. raspisuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodelu nagrade „Dr Dubravko Rodić“ za 2023. godinu.

Nagrada se dodeljuje prevashodno mladim istraživačima za izuzetne rezultate u kristalografiji. Za Nagradu mogu konkurisati istraživači iz Srbije koji se bave kristalografijom, kao i naučnici srpskog porekla iz sveta.

Predlog mora biti u pisanom obliku i sadrži:

  1. Biografske i bibliografske podatke Kandidata koji se predlaže za nagradu;
  2. Naznačenje naučnog opusa Kandidata iz oblasti kristalografije;
  3. Obrazloženje predloga;
  4. Ostale podatke i činjenice od značaja za donošenje odluke.

Obrazloženi predlog za Nagradu sa prilogom naučnih radova kandidata iz oblasti kristalografije, dostavlja se elektronskom poštom dr Bratislavu Antiću (bantic@vin.bg.ac.rs). Nagrada se sastoji se od diplome i novčanog dela. Konkurs je otvoren do 6. maja 2023. godine.

Prof. dr Tamara Todorović
Predsednica Srpskog kristalografskog društva

Preuzmite Pravilnik o dodeli Nagrade
Preuzmite tekst Јavnog poziva