XXVI Konferencija SKD, 2019, Srebrno jezero

XXVI Konferencija
Srpskog kristalografskog društva

27–28. jun 2019.

Srebrno jezero

Najbolje usmeno saopštenje

Nagradu za najbolje usmeno saopštenje osvojio je Vidak Raičević (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) sa radom: „Kristalne strukture dva nova konjugata ferocena sa steroidnim hormonima“.

Najbolje postersko saopštenje

Nagradu za najbolje postersko saopštenje osvojila je Jelena Vukašinović (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu) sa radom: „Strukturna, mikrostrukturna i električna svojstva keramike BaSnO3 dopiranog antimonom“.

Galerija slika

Predavanja po pozivu i usmena izlaganja

Posterska sekcija

Izlet brodom do Golubačke tvrđave i svečana večera

Stipendije za mlade naučnike

Međunarodna  unija  za  kristalografiju  obezbedila je ograničen broj  stipendija  za učešće mladih naučnika na XXV konferenciji Srpskog kristalografskog društva. Stipendija obuhvata učešće u putnim troškovima i besplatan smeštaj u hotelu „Drina“ u Bajinoj Bašti u periodu od 20 do 23. juna 2018. godine. Više detalja o uslovima za dodelu stipendija možete naći OVDE.

Obaveštavamo  vas  da  će  se  XXVI  Konferencija  SKD  održati  27–28.  juna  2019. godine  na  Srebrnom jezeru,  u  hotelu  „Danubia Park“  (https://www.srebrnojezero.com/hotel).