XIII Konferencija SKD, 2006, Novi Sad

2006NSTrinaesta konferencija Srpskog kristalografskog društva održana je od 1. do 3. juna 2006. godine u Novom Sadu. Tridesetak učesnika iz Srbije, dva iz Francuske i jedan iz Nemačke prisustvovali su konferenciji. Sva izlaganja bila su usmena. Prvo plenarno predavanje pod naslovom “Structural information from transition-metal sulfur complexes modeling potential intermediates of biological N2 fixation: principles copies” održao je Frank W. Heinemann (Dieter Sellmann). U predavanju su povezani kristalografski rezulati sa biološkom aktivnošću nekih prirodnih jedinjenja. Drugo plenarno predavanje pod naslovom “What brings aromatic ring closer to metal atom? The case of metal complexes” održao je Zoran Tomić. U predavanju povezani su rezultati teorijskih hemijskih proračuna i eksperimentalni kristalografski rezultati. Treće plenarno predavanje pod naslovom “Electrostatic potential as an experimental or a theoretical tool for a better understanding of drug interactions” održala je Anne Spasojević-de Biré (Nour Eddine Ghermani). Tokom predavanja objašnjeno je kako rezultati multipolarnog utačnjavanja gustine naelektrisanja mogu biti korišćeni za bolje razumevanje interakcija u ibuprofenu, cink-aspirinatu, bisulfonu, cefalotoksinu… Preostala 24 usmena saopštenja bila su usmerena na različite kristalografske probleme: eksperimentalne (difrakcija na monokristalu i prahu) i teorijske (kompjutersko modelovanje npr. CH/π interakcija). Knjiga sa izvodima radova štampana je pre održavanja Konferencije.

Kao dodatak naučnom programu vredno je pomenuti dve društvene aktivnosti. Poseta pozorišnoj predstavi „Tesla“ (prema noveli Miloša Crnjanskog), koja je bila organizovana 2. juna, predstavljala je osveženje nakon napornog rada za većinu učesnika konferencije. Poludnevna poseta Salašu 137 udaljenom oko 30 kilometara od Novog Sada bila je organizovana 3. juna. Prijatna i opuštena atmosfera na kraju konferencije uveseljena je vojvođanskim kulinarskim specijalitetima, vinom i pivom.

Na sastanku Predsedništva SKD kao i na sastanku svih članova društva izabrani su novi članovi Predsedništva SKD.

Preuzmite izvode radova (PDF)

Galerija slika:

⤆ Prethodna Konferencija, 2004, Kragujevac

Naredna Konferencija, 2007, Vršac