EPDIC16 – 16. Evropska Konferencija za difrakciju na prahu, Edinburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1 — 4. jul 2018.

By | 29 јуна, 2017

EPDIC16, 16. Evropska Konferencija za difrakciju na prahu biće održana u Edinburgu, Ujedinjeno Kraljvstvo, od 1. do 4. jula 2018. Više detalja možete da nađete na zvaničnoj stranici EPDIC16.