Јавни позив за предлагање кандидата за доделу награде „Др Дубравко Родић“ за 2024. годину

By | април 4, 2024

У Складу са Статутом Српског кристалографског друштва и Правилником о додели награде
„Др Дубравко Родић“, Председништво Српског кристалографског друштва дана 11. марта 2024. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за предлагање кандидата за доделу награде „Др Дубравко Родић“ за 2024. годину.

Награда се додељује превасходно младим истраживачима за изузетне резултате у кристалографији. За Награду могу конкурисати истраживачи из Србије који се баве кристалографијом, као и научници српског порекла из света.

Предлог мора бити у писаном облику, а потребно је да садржи:

1. Биографске и библиографске податке Кандидата који се предлаже за награду;
2. Назначење научног опуса Кандидата из области кристалографије;
3. Образложење предлога;
4. Остале податке и чињенице од значаја за доношење одлуке.

Образложени предлог за Награду са прилогом научних радова Кандидата из области кристалографије, доставља се електронском поштом др Братиславу Антићу (bantic@vin.bg.ac.rs). Награда се састоји се од дипломе и новчаног дела. Конкурс је отворен до 11. априла 2024. године.

Проф. др Тамара Тодоровић
Председник Српског кристалографског друштвa