Dr Marko Rodić

Vanredni profesor
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Datum i mesto rođenja: 24. 6. 1987. Sremska Mitrovica
e-mail: marko.rodic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2010. Hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naučna i akademska zvanja

 • Istraživač-pripravnik, 2011. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Istraživač-saradnik, 2013. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Asistent, 2015. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Docent, 2017. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Vanredni profesor, 2022. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblasti naučnog istraživanja

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
 • Koordinaciona hemija

Odabrane reference

 • V. Marković, S. Marković, A. Janićijević, M.V. Rodić, V.M. Leovac, N. Todorović, S. Trifunović, M.D. Joksović, „Mechanistic investigation and DFT calculation of the new reaction between S-methylisothiosemi­carbazide and methylacetoacetate“ Structural Chemistry 24 (2013) 2127–2136
 • B. Holló, M.V. Rodić, O. Bera, M. Jovičić, V.M. Leovac, Z.D. Tomić, K. Mészáros Szécsényi, „Cation and/or anion directed reaction routes. Could the desolvation pattern of isostructural coordination compounds be related to their molecular structure?“ Structural Chemistry 24 (2013) 2193–2201
 • M.V. Rodić, V.M. Leovac, Lj.S. Jovanović, Lj.S. Vojinović-Ješić, V. Divjaković, V.I. Češljević, „Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands: Part 59. Synthesis, structures and electrochemical properties of cobalt(III) complexes with 2-acetyl­pyridine S-methylisothiosemicarbazone“, Polyhedron 46 (2012) 124–132
 • V.M. Leovac, V.I. Češljević, Lj.S. Vojinović-Ješić, V. Divjaković, Lj.S. Jovanović, K. Mészáros Szécsényi, M.V. Rodić, „Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 56. Square-pyramidal complexes of copper(II) with 2-acetyl­pyridine S-methyl­isothiosemi­carbazone“, Polyhedron 28 (2009) 3570–3576

scopus-logo